การขับรถในย่านที่อยู่อาศัย

การขับรถในย่านที่อยู่อาศัย

การขับรถในพื้นที่อยู่ชุมชนที่อยู่อาศัยต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ จึงจำเป็นต้องคำนึงถึง 4 อย่างต่อไปนี้

อย่างแรกคือจุดบอดของอาคารหรือสถานที่

เด็กเล็กที่เดินหรือวิ่งออกมากระทันหัน หรือจักรยานที่อาจจะออกมาโดยที่ไม่ทันได้เห็น เนื่องจากเป็นจุดหรือมุมที่สามารถมองเห็นได้ยาก

อย่างที่ 2 คือทางแยก

ทางแยกในเขตที่อยู่อาศัยอาจไม่มีป้ายหยุด หากทั้งสองฝ่ายวิ่งโดยไม่หยุด จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นควรชะลอหรือหยุดรถและตรวจสอบความปลอดภัยของคุณก่อนจะแซง

อย่างที่ 3 คือเตรียมเบรก

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เด็กเล็กอาจกระโดดมาทันที ดังนั้นหากคุณสามารถหยุดรถได้ทันที คุณก็จะสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุร้ายแรงได้

ประการที่4  ขับช้าๆ

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ หากไม่ขับช้าๆ คุณอาจประสบอุบัติเหตุใหญ่ได้

 

 

ลูกระนาดที่ใช้ลดความเร็ว

ลูกระนาดที่ใช้ลดความเร็ว

อุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนดและการเสียชีวิตของผู้คนเกิดขึ้นทุกปีโดยไม่ลดจำนวนลง มีหลายกรณีที่การใช้ความเร็วมากเกินไปเนื่องจากการเมาแล้วขับและการขับรถที่ขณะง่วงนอน ดังนั้นจำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มงวด สิ่งที่ง่ายในการบังคับให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วคือ การใช้ลูกระนาด

ลูกระนาดมีลักษณะเหมือนเนินเขาที่วางไว้บนถนน ออกแบบให้คนขับมองเห็นและขับให้ช้าลงได้ แต่มันช้าลงจริงหรือ บางคนที่สงสัยในเรื่องนี้ แต่จริงๆ แล้วมันได้ผล กล่าวอีกนัยหนึ่งบนถนนที่มีลูกระนาด คนขับจะควบคุมความเร็วของรถอย่างเหมาะสม ด้วยเหตุนี้จึงมีการวางแผนเพื่อติดตั้งลูกระนาดในถนนหมู่บ้าน หรือถนนที่มีคนอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้น

อาจจะมีอุปกรณ์จราจรอื่นๆ ทำให้ผู้ขับขี่อต้องชะลอความเร็วเมื่อเห็น อาจมีการสร้างสิ่งใหม่ที่สามารถชะลอความเร็วปดังกล่าวในอนาคต บางคนอาจโต้แย้งว่าเมื่อนำระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติมาใช้งานจริงแล้ว ลูกระนาดอาจไม่จำเป็นอีกต่อไป