ที่จอดรถริมถนน

ที่จอดรถริมถนนอาจผิดกฎหมายหากไม่ระวัง การจอดรถบนทางเท้า ด้านขวา หรือแนวทแยง ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

อาจมีป้ายบอกวิธีจอดรถ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับถนน ดังนั้นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำบนป้าย หากมีทางเท้าหรือริมถนน อาจต้องจอดรถใกล้กับทางเท้า หรือจอดในระยะห่างที่กำหนดในบางกรณี มีสถานที่ที่ห้ามจอดรถหรือหยุดแม้กระทั่งบนถนนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งบนถนน

สถานที่ที่ห้ามจอด คือ ทางเข้าออก ใกล้สถานที่ก่อสร้าง และสถานที่ที่มีถังดับเพลิง รวมไปถึงสถานที่อันตราย เช่น ภายในอุโมงค์ ใกล้ทางแยก แถบริมถนนที่ห้ามจอดรถ และแถบริมถนนสำหรับคนเดินเท้า

การไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อาจนำไปสู่อุบัติเหตุและปัญหาร้ายแรงได้ ดังนั้นโปรดปฏิบัติตามกฎจราจร