ขับรถระยะไกล

การขับรถเป็นเวลานาน ๆ เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุ ยิ่งขับรถนานเท่าไหร่ ความสามารถในการให้ความจดจ่อและการตัดสินใจของก็จะยิ่งน้อยลงไปเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นถ้าผู้ขับขี่มีความเหนื่อยล่าโอกาสที่คุณจะเกิดอุบัติเหตุก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

มีข้อจำกัดทางกฎหมายว่าสามารถขับรถได้นานแค่ไหนโดยไม่หยุดพัก สำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยบกับการขับรถ เช่น คนขับรถบรรทุกและคนขับรถบัส

บนทางด่วนต้องหยุดพัก 10 นาทีหลังจากขับไป 2 ชั่วโมง และบนถนนปกติต้องหยุดพัก 30 นาทีหลังจากขับไป 4 ชั่วโมง

มาตรฐานนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการขับรถ แต่ถ้าจะใช้กฎนี้กับผู้ขับขี่ทั่วไปก็คงจะเป็นมาตราการที่ดี ปกติแล้วช่วงจดจ่อของมนุษย์ที่ยาวที่สุดคือ 90 นาที ดังนันวิธีที่ดีที่สุดคือหยุดพักหลังจากขับไปแล้ว 90 นาที

นอกจากนี้การขับรถอยู่ในตำแหน่งเดิมเป็นเวลานาน จึงมีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคEconomy Syndrome ซึ่งจะนำไปสู่โรคหลอดเลือดดำอุดตัน ซึ่งนำไปสู่การอุดตันตามอวัยวะต่าง ๆ ตามร่างกาย